Vrácení zboží a peněz

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, parfémy, štětce na líčení, planžety a náhradní hlavy na holící strojky apod.) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 • Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

 • Odstoupení od kupní smlouvy je umožněno podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku pouze spotřebiteli, nikoliv zákazníkovi, který nakupuje v rámci podnikatelské činnosti - nákup na IČ.

 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu
  elektronické pošty prodávajícího: reklamace@domatech.cz

 • Adresa prodejce: DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

  Formulář ke stažení lze stáhnout ZDE.
  Informace o nákladech na dopravu spojené s případným vrácením zboží dle ustanovení § 1811 odst. 2 c) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 • Vámi vybrané zboží nemusí svou povahou odpovídat běžným poštovním zásilkám (max délka balíku u České pošty je 240 cm). Z tohoto důvodu nemůže být toto zboží vráceno prodávajícímu obvyklou poštovní cestou prostřednictvím České pošty, s.p.

 • Zboží je možné vrátit na adresu skladu - výdejního místa:

            DOMATECH.CZ s.r.o., Zájezd 6, 552 03 Česká Skalice

 • Cena dopravy je závislá:

  – na místě odkud zboží vracíte od skladu či výdejního místa DOMATECH.CZ s.r.o., na kterou zboží vracíte
  – na hmotnosti vraceného zboží (hmotnost je uvedená na obalu, v popisu a parametrech zboží)
  – na objemu vraceného zboží (uvedeno na obalu nebo nutno změřit)

 • Zboží může být vráceno například prostřednictvím těchto společností, tzv. Sběrnou službou:


  DPD.CZ
  Kalkulátor ceny
  – https://zrukydoruky.dpd.cz/order/parcel
  Omezení – max délka balíku je 175 cm.
  max. obvodová délka jednoho balíku:  300 cm (= 2x šířka + 2x výška + délka)


 • TOP TRANS
  Kalkulátor ceny
  http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny
  Omezení – max délka balíku je 300 cm.


 • Lze také využít nabídky individuální nákladní dopravy – přehled dopravců naleznete na internetu:
  Ceny se k datu 2.2.2021 pohybují okolo 25 Kč/km jízdy (pozor – většina společností účtuje oba směry dopravy, tj. tam i zpátky plus vzdálenost z místa podnikání k nakládce). Při volbě tohoto způsobu dopravy si nechte od dopravce předem vyhotovit závaznou nabídku.

 • Příklad ceny dopravy při objednání tzv. Sběrnou službou (TOP TRANS) :
  Cena dopravy např. skleníku Target 5000 (47 kg) na vzdálenost 100 km je cca 600-800 Kč.

 • Zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace – nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list).

 • V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží, zejména kdy bylo zacházeno se zbožím jinak než v souladu s návodem a také intenzitou, která převýší prohlédnutí a vyzkoušení či ověření vlastností zakoupeného zboží stejně jako na běžné prodejně.
  Pokud je tedy vrácené zboží zničeno, poškozeno či částečně spotřebováno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.


 • V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.VRÁCENÍ PENĚZ ZA ZBOŽÍ V PŘÍPADĚ PLATNÉHO ODSTOUPENÍ OD ZBOŽÍ DO 14 DNÍ OD KOUPĚ

 • V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

 • Prodávající vrací finanční prostředky za dopravné (byly-li účtovány) k zákazníkovi v nejnižší nabízené výši v případě, že si spotřebitel zvolil dražší způsob dopravy.

 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nikoliv však na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít).

 • Prodávající doporučuji vrácené zboží důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy – zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím byla-li platba za zboží provedena před dodáním zboží.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací.

Provozovatel: DOMATECH.CZ s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové město, Lannova 2061/8, IČ: 27470954, DIČ: CZ27470954

Na vašem soukromí nám záleží

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Povolit všePodrobné nastavení