Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GPDR

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ


Společnost DOMATECH.CZ s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné
pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které
je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


           1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost DOMATECH.CZ s.r.o., se sídlem Lannova 2061/8,
                  110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27470954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
                   v Praze, v oddílu C, vložka 216107 (dále jen „správce“)


           1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: 

                  adresa pro doručování:
                  DOMATECH.CZ s.r.o.
                  K čáslavkám 170
                  503 04 Černožice

                  adresa elektronické pošty:
                  info@domacitechnika.cz
                  telefon: 776 600 073


           1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


           2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

        2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před
                  uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
                  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
                  směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

        2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména
                  splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
                  hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
                  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

           3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv 
                  z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních 
                  povinností správcem.

           3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


           4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro
                  účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně
                  závaznými právními předpisy.

           4.2. Osobní údaje jméno a příjmení, adresa, email, telefon, a které jsou přenášeny do ekonomického systému prodávajícího, mohou být
                  v tomto systému uloženy až po dobu 15-ti let od data posledního nákupu.

                  Jde o osobní údaje, které jsou vyžadovány na základě těchto právních důvodů: 

                                   zákon 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů
                                   s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy

                                   zákon 235/2004 Sb. v platném znění – zákon o DPH – povinná archivace řádných daňových dokladů vzniklých
                                   z důvodu splnění kupní smlouvy po dobu 10 let

                                   zákon 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně
                                   vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy

                                   zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanský zákoník - splnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím + evidence
                                   smluvní prodloužené záruky až 15 let ode dne nákupu)

                                   zákon 634/1992 Sb. v platném znění - zákon o ochraně spotřebitele - z důvodu včasného informování kupujícího
                                   v případě prokázání problému na výrobku

                                   zákon 350/2011 Sb. v platném znění - chemický zákon – z důvodu včasného informování kupujícího v případě
                                   prokázání vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků

                                   nařízení ES REACH 1907/2006 v platném znění - z důvodu včasného informování kupujícího v případě prokázání 
                                   vady na výrobku - většina produktů z on-line obchodu spadá pod povinnou evidenci chemických výrobků5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

           5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci
                  plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu,
                  včetně provozu software a ukládání dat.

                  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů tedy mohou být v závislosti na objednaném sortimentu i tyto společnosti:

                  Přepravní partneři:   
                                                   Česká pošta, s.p., IČO: 47114983
                                                   Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266

                                                   TOPTRANS EU, a.s., IČO: 2202376
                                                   Uloženka, s.r.o., IČO: 24299162
                                                   GEBRÜDER WEISS spol. s r.o., IČO: 44795092
                                                   Zásilkovna s.r.o. IČO: 28408306
                                                   GEIS CZ s.r.o. IČO: 44567359


                  Externí kompletní vedení účetnictví: PROFIT REAL a.s. IČO: 25932403

                  Dodavatel zboží nebo servisní centrum příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby.

                  Výrobce polykarbonátů, skleníků a dalšího zahradního vybavení, který zboží dopravuje: LANIT PLAST, s.r.o. IČO: 25774930

                  Prodej na splátky a odloženou platbu, pokud zvolíte tento typ placení: Homecredit, a.s., IČO: 26978636

                  Provozovatelé marketingových nástrojů na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím:

                                                                                   Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow 
                                                                                   Street, Dublin 4, Irsko
                                                                                   Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square,

                                                                                   Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; Seznam.cz, a.s., IČO 26168685
                                                                               

                  Zpracovatel externího chatovací nástroje a Call linky: 

                                                                                   Smartsupp.com, s.r.o. IČO: 03668681

                                                                                   FAYN Telecommunications s.r.o. IČO: 26761050

                  Poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů 
                  společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727

                  Dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách DOMATECH.CZ s.r.o.

                                                                                   Zdeněk Kudrnáč - KudrnacNET IČO:86962604

 

                  Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je:

                                                                                   Zdeněk Kudrnáč - KudrnacNET IČO:86962604

                                                                                   BSSHOP s.r.o. IČO: 27527255
                                                                                   STORMWARE s.r.o., IČO: 25313142
                                                                                   BHIT CZ s.r.o. IČO: 27719391
                                                                                   ROI Hunter a.s., IČO: 03103048


                  Partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou: 
                                                                                   Global Payments Europe, s.r.o. (GPE), IČ: 27088936


            5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vypývajících z právních předpisů můžou být dále
                   orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.


            5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


            6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo
                   na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti
                   zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.


            6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte
                   mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

            6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření
                   a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací.

Provozovatel: DOMATECH.CZ s.r.o., 110 00 Praha 1 - Nové město, Lannova 2061/8, IČ: 27470954, DIČ: CZ27470954

Na vašem soukromí nám záleží

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

Povolit všePodrobné nastavení